NAMEFrom DateTo DatePhoto
shree RANJAN KUMAR SHARMA01-05-2017SP Ranjan kumar Sharma


Shree Dr. SAURABH TRIPATHI19-05-201501-05-2017SP Saurabh Tripathi
Shree LAKHMI GAUTAM3/8/201419-05-2015lakhmi gautam
Shree R.D. SHINDE20-07-20123/8/2014R D Shinde
Shree KRISHNA PRAKASH7/6/201028-06-2012Krishna Prakash
Shree VIJAY CHAVAN8/6/20096/6/2010
Shree ASHOK DONGRE21-06-20078/6/2009Ashok Dongare
Shree SUNIL B. RAMANAND25-11-200521-06-2007Sunil B. Ramaand
Shree VISHWAS NANGRE PATIL22-07-200425-11-2005Vishwas Nangare
Shree MADHUKAR H. GAVIT27-09-200222-07-2004
Shree T.A. CHAVAN18-06-200127-09-2002
Shree R.N. WAGH25-01-200118-06-2001
Shree AJIT V. PATIL29-06-200025-01-2001
Shree HIMANSHU ROY29-06-199823-06-2000
Shree R.N. WAGH9/2/199626-06-1998
Shree BHAGWANT D. MORE11/12/19956/2/1996
Shree SUNIL VAIDYA29-01-19958/12/1995
Shree RAJENDRA A. SONAWANE9/8/199329-01-1995
Shree K.P. RAGHUVANSHI20-07-19928/8/1993
Shree S.B. SAWARKAR1/6/199019-07-1992
Shree P.D. PAWAR2/11/198829-05-1990
Shree R.T. RATHOD20-06-19881/11/1988
Shree B.N. RAUT23-01-198710/6/1988
Shree SUDHAKAR AMBEDKAR27-09-198422-01-1987
Shree R.P. CHAVAN23-03-198431-08-1984
Shree D.N. JADHAV14-08-198122-03-1984
Shree A.N. ROY5/5/198118-07-1981
Shree S.S. VIRK1/9/19802/4/1981
Shree B.S. MOHITE30-05-197823-07-1980
Shree A.S. SAMRA27-06-197729-05-1978
Shree R. GOPAL11/6/197626-06-1977
Shree S.V. BARAOKAR8/4/197310/6/1976
Shree SUDHAKAR DEO18-10-19717/4/1973
Shree B. RAY23-04-197131-07-1971
Shree S.K. BAPAT4/9/196929-03-1971
Shree S.K. SETH4/12/19673/9/1969
Shree S.S. THAKUR1/7/19674/12/1967
Shree S.V. BHAVE5/9/19651/7/1967
Shree S.M. SONAR5/7/19644/9/1965
Shree TRIMBAKRAO23-06-19634/7/1964
Shree D.S. SOMAN25-04-196022-06-1963
Shree M.Y. GAIKWAD14-09-195919-04-1960
Shree A.F. ZALUDDIN HASSAN19-05-195913-07-1959
Shree N.K. KHOT1/12/195718-05-1959
Shree T.M. KHADAMBANDE3/5/195430-11-1957
Shree M.G. SATPUTE11/4/19542/5/1954
Shree N. RAMAIYER14-07-195310/4/1954
Shree R.S.B.L. KHEDKAR14-07-19515/7/1953
Shree V.D. MORE6/3/19502/6/1951
Shree D.A. LAHER12/7/19495/3/1950
Shree J CRONE16-04-194811/7/1949
Shree J.S. RANE1/10/194716-04-1948
Shree. RAOSAHEB B.S. NALAVADE13-08-194723-09-1947